Ukončena akce : "Tanvald, Šumburk - odstranění výusti JB 43"

Ukončena akce : "Tanvald, Šumburk - odstranění výusti JB 43"

Středa, 31. říjen, 2012

Ukončena akce: "Tanvald, Šumburk, Wolkerova č.622 - odstranění výusti JB 43". Předmětem realizace bylo zhotovení ČSOV vč. příslušné technologie, přípojky NN a zděného pílíře, výstavba kanalizačních stok KT DN400 a KT DN300 a výtlaku z HDPE d110 v celkové délce 133m.

Zpět na výpis