Ukončena ake : "Tanvald,střed - rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

Ukončena ake : "Tanvald,střed - rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

Středa, 30. říjen, 2013

Ukončena ake : "Tanvald,střed - rekonstrukce vodovodu a kanalizace". Stavba představuje rekonstrukci stávajících vodovodních řadů a kanalizačních stok z PE respektive KT a Hobas v celkové déle 1.512 bm. Součástí akce byla i rekonstrukce stávající stoky bezvýkopovou technologíí DN600.

Zpět na výpis