Ukončena realizace: Vodojem Komárov - Chuchelna

Ukončena realizace: Vodojem Komárov - Chuchelna

Pondělí, 12. červen, 2017

Podzemní vodojem o kapacitě 30m3. Podzemní část - akumulace 2xjímka, armaturní komora, železobetonová konstrukce. Nadzemní část - vstupní prostor krytý sedlovou střechou. Včetně technologie a telemetrie Příjezdová komunikace, propustek, oplocení. Zásobní a výtlačný řad 2x130bm HDPE d90. Přípojka NN.

Zpět na výpis