Ukončení realizace: Harrachov, V Borovicích - rekonstrukce vodovodu a kanalizace

Ukončení realizace: Harrachov, V Borovicích - rekonstrukce vodovodu a kanalizace

Úterý, 31. říjen, 2017

Předmětem veřejné zakázky bylo provedení stavebních prací spočívajících v rekonstrukci vodovodu a kanalizace v bytové zóně v Borovicích – Klondajk. Stávající vodovodní zásobovací řady v bytové zóně byly provedeny z nekvalitní oceli DN 100 a byly situovány po obou stranách místní komunikace v okrasných neoplocených předzahrádkách. Vodovodní řady byly uloženy ve velké hloubce a byly hodně poruchové. Nový vodovodní řad byl uložen do komunikace do veřejného pozemku. Oba stávající řady byly zrušeny, vodovodní přípojky byly přepojeny ev. dopojeny na nově položený řad. Navazující vodovodní řady byly na nový řad přepojeny. Kanalizace DN 300 je převážně v dobrém technickém stavu, v některých úsecích byly praskliny, netěsné spoje. Ve třech revizních šachtách chyběly stupačky a byla poškozená dna. Proto se přistoupilo k současné rekonstrukci kanalizace, ale pouze v nejhorších úsecích. Stavba byla koordinována s investicí Města Harrachov - rekonstrukce komunikace.

Zpět na výpis