V realizaci: Buda připojení na SV MB

V realizaci: Buda připojení na SV MB

Sobota, 9. červen, 2018

Předmětem této zakázky je výstavba nového přiváděcího vodovodního

řadu “A“ - 2081 m LT DN100 a PE d125, výstavba nové posilovací čerpací stanice (dále jen PČS) a k ní připojené nové

vodovodní řady “B.1“ a “B.2“. Dále nové odkalovací potrubí “O.1“ a “O.2“.

Stavba je situována v intravilánu i extravilánu katastrálního území Horka u Bakova nad Jizerou.

Zpět na výpis