VDJ Károvsko - II.etapa - UKONČENÍ

VDJ Károvsko - II.etapa - UKONČENÍ

Pondělí, 16. říjen, 2017

Rekonstrukce vodojemu 650 m3 zahrnovala rekonstrukci stavební části nadzemního objektu dřevěným provětrávaným obkladem, střešní plášť s plechovou krytinou, novou technologii, sanaci nádrže, obklady a dlažby, venkovní izolace, zateplení objektu, drenáže, elektro část a telemetrie.

U objektu areálu se jednalo o manipulační zpevněné plochy mezi stávajícími budovami vodojemů, parkovací stání a přístupové chodníky včetně odvodnění, novou bránu, nové vodovodní rozvody v areálu (LT DN 200 – 400 v délce cca 124 m), část provizorního vedení pro dobu stavby (přepojení ATS VDJ 1000 m³ do stávajícího věžového vodojemu – řad „VE“ PE v délce cca 33 m). Na řadech budou osazeny 2 betonové prefabrikované vodoměrné šachty. Dále dokončení areálového odvodnění VDJ (KT DN 300 v délce cca 20 m včetně 2 betonových kanalizačních šachet), odvodnění PVC z vodoměrných šachet a zpevněných ploch a venkovní rozvody elektro.

Zpět na výpis