Profil

Společnost SaD v.o.s. byla založena jako veřejná obchodní společnost v roce 1991 společníky Ing. Vladimírem Šebestou a Ing. Janem Damborským. Do obchodního rejstříku byla zapsána dne 26.7.1991. V roce 2014 byla firma přejmenována na ŠEBESTA VHS, v.o.s.

ŠEBESTA VHS, v.o.s. je komplexně vybavenou stavební firmou s 35 (v sezoně až 50) pracovníky všech stavebních profesí nezbytných k realizaci zakázek. Dále zaměstnává 2 inženýry a 4 stavební techniky. Ve firmě též působí 1 autorizovaný inženýr

Předmětem činnosti společnosti jsou především stavební a montážní práce v oboru  vodohospodářských staveb s důrazem na provádění veškerých prací vlastní kapacitou. ŠEBESTA VHS, v.o.s. je ryze česká firma bez zahraniční účasti.

 

Služby

  • kompletní výstavba kanalizačních stok včetně čistíren odpadních vod (ČOV)
  • kompletní výstavba vodovodů včetně vodojemů
  • rekonstrukce stávajících inženýrských sítí
  • čištění a úprava vodních toků a rybníků
  • zemní práce
  • domovní vodovodní a kanalizační přípojky
  • opěrné zdi
  • účelové komunikace
  • terenní úpravy (včetně sadových úprav)
  • demolice objektů

Kvalita

iso9001.jpg

Kvalita práce je denně řízena a kontrolována stavbyvedoucími, jejichž činnost je dále kontrolována vedoucími pracovníky společnosti.

Standardní kvalita díla je dále zajišťována ve spolupráci s budoucím provozovatelem. 

ŠEBESTA VHS, v.o.s. je od roku 2005 držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001 - Systém managementu jakosti pro provádění inženýrských a vodohospodářských staveb včetně jejich rekonstrukce.

Aktuálně