Souhlas se zpracováním osobních údajů

 

1.   Udělujete tímto souhlas společnosti ŠEBESTA VHS, v.o.s., se sídlem Želivského 4603/14a, IČ: 41327837, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXXIII, vložka 415 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto osobní údaje:

2.   Jméno, příjmení, telefonní číslo a e-mail je možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu a je nutné zpracovat za účelem  výběrového řízení na volnou pracovní pozici v naší společnosti Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu výběrového řízení, nejdéle na dobu 3 měsíců.

3.   S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti: info@sebesta-vhs.cz, adresu sídla společnosti uvedenou výše.

4.    Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

Nahoru